Articles

NDB READERS’ OPINION

* SHEMAN COMMEDIAN. From 09279426203: “Sensational” and “phenomenal” ang pagbantog sining “she-man” nga TV and movie commedian nga yara makita sa noon time TV show. Ano nga talent ang yara sa iya kay lunsay mga bikwalon, maka-masa kag indi makawiwili ang iya akto? Corny jokes pero ang mga middle class nalatnan pa.

Pages